sadsad x
asdasd
Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

1. TARAFLAR:

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1 SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : Markamama Pet Sanayi Anonim Şirketi (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Satış Platformu: satıcı tarafından ürün satışı amacı ile alıcının hizmetine sunulan www.markamama.com.tr internet sitesi veya mobil/akıllı telefonlar için hazırlanmış uygulamalar
Adresi : Köseköy Mah. Alperen Sokak No:16/A Kartepe/ KOCAELİ
Telefon : 0216 599 0093
İletişim : [email protected]
İade için anlaşmalı Kargo Şirketi : Mng-Yurt İçi Kargo

1.2 ALICI BİLGİLERİ

Satıcının satış platformunu kullanarak alışveriş yapan, aşağıda bilgileri yer alan alıcılar. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır).

Adı Soyadı / Ünvanı: [fatura-kullanici-adi] – [kullanici-adi]
T.C Kimlik No : [tc no]
Adresi : [fatura adresi]
Telefon :  [telefon no]
Eposta:  [e posta adresi]

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. KONU :

İş bu sözleşmenin (SÖZLEŞME) konusu, ALICI’nın, SATICININ satış platformu üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


3. SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

3.1 Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) satış platformunda yayınlanmaktadır. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, İçeriği, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

3.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu vaatler ALICI’ya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

3.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

3.4 Fatura sipariş teslimatı sırasında sipariş ile birlikte teslim edilecektir.


SIRA NO ÜRÜN AÇIKLAMASI ADET BİRİM FİYAT (TL) TOPLAM (TL)
[sira] [ürün adı]  [adet] [birim-tutar]  [sepet-tutar]

Kargo Tutarı [kargo-bedeli]
Sipariş İçeriği ve Toplamı [sepet-tutar]
Sipariş Tarihi : [tarih]
 
 
 
4. TESLİMAT VE ÖDEME BİLGİLERİ

Ödeme Şekli ve Planı [ödeme_sekli] [ödeme_plani]
Ödeme Tarihi [ödeme_tarihi]
Teslimat Adresi  [teslimat_adresi]
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi [fatura_adresi]
Sipariş Tarihi  [tarih]5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, işbu Sözleşmede satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 ALICI satış platformunda belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. MÜŞTERİ; bu SÖZLEŞME’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3 Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın vermiş olduğu adresin uzaklığına bağlı olarak en makul süre içinde sipariş esnasında verilen bilgilere uygun olarak teslim edilir. Açıkça belirtilmediği sürece her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır. Gönderim ücreti hiçbir surette iade edilmez.

5.4 Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra makul sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller (mücbir nedenler) saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, sipariş edilmesinden itibaren en çok 30 (otuz) gün içinde ALICI’ya teslim eder.

5.5 Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI tarafından peşin ya da teslimat esnasında ödenir. SATICI, satış kanallarındaki kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir. Bu sadece kampanya süresi ve limitleri dahilinde olup kötüye kullanım tespiti halinde iptal edilerek masrafı yansıtılır.

5.6 SATICI sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.7 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.9 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim almayacak ya da teslim evrakına hasar ve ayıplı olduğu yazılacaktır. Aksi takdirde ürünün hasarsız ve noksansız teslim edildiği kabul edilir.

5.10 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartının kendine ait olduğunu ya da kendisinin kullanımına tahsis edildiğini, bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’dan kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü ya da bedelini 3 iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI’YA aittir.

5.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile ya da ya da stoklarda tükenmiş olması nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

5.12 ALICI’nın cayma hakkına istinaden ya da ayıp nedeni ile siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ilgili tutarın ALICI’nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.13 İş bu SÖZLEŞME, ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması ile geçerlilik kazanır. Ürünün teslimatı için işbu SÖZLEŞME’nin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.14 ALICI, SATICI’ya ait satış platformlarını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.15 ALICI, SATICI’ya ait satış platformlarını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.16 SATICI’ya ait satış platformları üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine/uygulamalara ve/veya başka içeriklere (örn; reklam) link verilebilir. SATICI’nın bu linklereveya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.17 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.18 SATICI’nın satış platformlarından yapılacak tüm işlemler yasal zorunluluklar ve meşru menfaatlerimiz gereği kayıt altına alınmaktadır. İş bu bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda Kişisel Veri Politikası geçerlidir.


6. TESLİMAT KOŞULLARI

Siparişleriniz, banka onayı alındıktan sonra kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin SATICI’ya olan uzaklığına göre de kargo şirketi siparişinizi size ulaştıracaktır. Satın almış olduğunuz ürünlerinizi her zaman standart teslimat süresi içinde göndermiş olmayı hedeflemekteyiz. Ancak beklenmeyen faktörler gecikmeye sebep olması durumunda teslimatlar da bir takım gecikmeler yaşanabilmektedir.
Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir.
Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri tarafından MARKAMAMA garantisi ile size teslim edilecektir.
Satın aldığınız ürünler bir teyit e-postası ile tarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size gönderilecektir.
Markamama.com.tr on-line alışveriş sitesi olup site, aynı anda birden çok kullanıcıya alışveriş yapma imkanı tanır. Ender de olsa tüketicinin aynı ürünü alması söz konusudur ve ürün stoklarda tükenmektedir. Bu durumda; Ödemesini internet üzerinden yaptığınız ürün eğer stoklarımızda kalmamış ise 30 (otuz) gün bekleme süresi vardır. Ürün bu tarihleri arasında tüketiciye verilemez ise yaptığı ödeme kendisine iade edilir.


7. CAYMA HAKKI

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine teslimden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek koşuluyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı kullanılacak ise satılan ürünlerin niteliği gereği Mesafeli Satış Yönetmeliği gereği ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmaması şarttır. Cayma hakkı kullanıldığında ürün faturası da ALICI tarafından satıcıya gönderilmelidir. Alıcının usulüne uygun olarak cayma hakkını kullanması halinde teslim masrafını geçmemek üzere belirlenen iade/taşıma masraf tutarı ALICI tarafından karşılanır. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Ürünün ayıplı çıkması durumunda iade/taşıma ücreti SATICI tarafından karşılanır.

7.1. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya Satış Platformu üzerinden bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

     a) Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
     b) İade formu,
     c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
     d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından ve ürünün belirlenen anlaşmalı taşıyıcıya tesliminden itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde ALICI’ya (ürün SATICIYA ödemeli olarak iade edilmiş ise taşıma ücreti kesilerek) iade etmekle yükümlüdür.
     e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
     f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

8.1 Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:

     a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
     b) Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
     c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
     d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
     e) Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
     f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
     g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
     h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
     i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
     j) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi).

8.2.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

8.3.Ek olarak, tüzel kişi ALICILAR cayma hakkında sahip değildir.

8.4.Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa ALICI’nın istifade ettiği) cayma hakkının sonucu olarak SATICI'nın ücretsiz kargo (teslim) kampanyasındaki asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI'ya iade edilecek tutardan düşülür. ALICI’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde ise bu ücretin tamamı ALICI'ya iade olunur.

9. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.


10. MÜŞTERİNİN-ALICININ KİŞİSEL VERİLERİ

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Satıcı ile kendisine ait olmayan, 3. Kişilere ait bilgileri paylaşması durumunda (adres ad-soyad telefon vb) bunları paylaşmaya hak ve yetkisi olduğunu KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve MARKAMAMA PET SANAYİ A.Ş'nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. YETKİLİ MAHKEME

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Kocaeli Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

13. YÜRÜRLÜK

ALICI, Satış Platformu üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 13(on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [fatura-tarihi] tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

İşbu sözleşme ticari amaçla yapılmaktadır.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

SATICI  MÜŞTERİ
Markamama Pet Sanayi Anonim Şirketi [fatura-kullanici-adi] – [kullanici-adi] 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.