sadsad x
asdasd
DİSTEMPER / Köpek Gençlik Hastılığı-DİABETES MELLİTUS
08 Ağustos 2022

DİSTEMPER / Köpek Gençlik Hastılığı-DİABETES MELLİTUS

Nedeni

İnsanlardaki kızamık , sığırlardaki sığır vebası virüsü ileilişkili paramyxovridas familyasına ait distamper virüsüdür.

Duyarlı ırk ve yaş

3-6 aylık köpekler
Sinirsel form 4-6 yaşlı köpekler
Yaşlı Köpek ensefalitisi  > 6 yaşlı köpekler

Süre ve Prognoz

10 gün sürebilceği gibi aylarca da devam edebilir.

Bulaşma

Genellikle inhalasyon yolu ile bulaşır
Enfekte köpekler aylarca virüs saçabilirler

Klinik bulgular

Enfeksiyondan bir hafta sonra;

-Ateş
-iştahsızlık
-Depresyon
-konjunktivitus
* Bu dönemde lokalize belirti yoktur , bir haftaya kadar süren bu genel bulgulardan sonra ateş ve iştahsızlık ile birlikte lokalize bulgular şekillenir.
Gastro-intestinal form:
-ishal
-Kusma
-Dehidirasyon
-kilo kaybı
solunum formu
-öksürük
-burun akıntısı
-dispine
-Oskültasyonda;
-Kuru ve yaş harharalar
Deri Formu
-Eritem
-Püstül
-Kötü koku
*Abdomene lokalize olur.
Sinirsel form:
-Akut, subakut ensafalitis
-Tikler ( Özellikle bacak ve yüz kaslarında )
-Ataksi
-İnkoordinasyon
-hiperestezi
-korku
-ağrı duyuyor gibi bağırma
-Körlük
-Paresis ve paralysis ( genellikle arka bacaklardan ataksi ile başlar)
Kronik ensefalitis:
-inkoordinasyon
-pelvik bölgede zayıflama
-başı tutamama
-başta titremeler
-nistagmus
-yüzde paralysis
-paralysis
*Bu formda genel tikler ve davranış değişiklikleri görülmez
*Diğer sistemlere özgü bulgular düzeltildikten aylar sonra sinirsel semptomlar ortaya çıkabilir
Hard pad disease :
-Taban yarstıkları ve burunda hiperkeratoz
-Yaşlı köpek ensefalitisi
-Ataksi
-İnkoordinasyon
-Konvilziyonlar
-Dönme
-Tikler
-Görme Bozuklukları (Retintis ve optik neuritis gibi durumlara ilişkin)
** annelerinde meternal antikor alamayan yavru köpeklerde neonatal dönemde hastalığa rastlanabilir.

Laboratuar bilgileri

Akut distemperde
Lenfopeni
Trombositopeni

Tanı

Akut ve subakut formda anamnez ve klinik bulgularla tanınır . Aşıların yapılmamış ya da eksik yapılmış olması tnaıya yardımcı olur .
Serolojik testler yanıltıcı olabilir
Kusma ve ishale neden olan diğer hastalıklarla karşılaşabilir

Sağaltım ve korunma

Geniş spektrumlu antibiyotikler
sıvı elektrolit soğaltımı
B vitaminleri
Vitamin C
Distemper sonrası sinirsel form
-Deksamethasone
-Distamper aşısı (MLV) , IV , (Kesin etkisi belli değil)
Korunma : 6. Haftadan 12 . haftaya kadar yavrular 3-4 aşı her yıl tekrarlanır .

 

DİABETES MELLİTUS

Nedeni

Kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Akut pankreatist genetik faktörler, stres, immünolojik olarak şekillenen insülitis, obesite, üremi etyolojik olarak etkili olabilir.

Duyarlı ırk ve yaş

Poliüri
Polidipsi
Polifaji
Kilo kaybı ya da
Obesite
Komplikasyon varsa;
Anorexia
Depresyon
Kusma
İshal
Derin, Süratli solunum
Koma
Katarakt

Laboratuvar bulguları

Hemotolojik bulgular
Totallökosit artar (Sekunder enfoksiyonlarda)
Serum biyokimyasal değerleri
-Glukozartar  > 200 mg /dl
-kolestrolartar,
-Trigliserit artar,
-ALT artar,
-AP artar,
-Lipaz artar,
-Amilazartar.
İdrar bulguları
-Glukozüri
-Ketonüri ( İleri olgularda )

Karşılaştığı hastalıklar

Pokiüriye neden olan diğer hastalıklarla karışabilir. Poliüri ile seyreden diğerhastalıklardan Diabetes insipitus glukozüri olmaması ve idrar yoğunluğunun düşük olması ile kronik nefritist idrar seimenti bulguları ile ayrılır.

Tanı

Klinik laboratuvar bulguları ve glikoz tolerans testi ile tanı konur.

Sağaltım

Diyet
insülin
-lente insülin
-Isohane insülin (NPH) Kedilerde4-10; Köpeklerde 12-18 saat etkili, günde 2 kez uygulanır.
-Protamine çinko insülin (PZI) 12-24 saat etkili, günde 1 ya da 2 kez uygulanır.
*Küçük köpeklere (15 kg) 1ç0 U/kg. Büyük köpeklere (25 kg) 0.5 U/kg insülin uygulanır, kedilerde0.2- 1.0U/kg . dozda verilir. Hasta sürekli kontrol edilerek dozun doğruluğu belirlenir .
Eksersiz
Diabetik ketoasidozis varsa;
IV. Sıvı uygulanır
– %0.9 NaCI ya da
-Lactat’lı Ringer
Metabolik asidozis durumunda
-NaHCO3 verilir.

Paylaş:
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.